دانلود Tango Messenger, Video & Calls اندروید جدید

638d7  1395660790 234523456745671 دانلود Tango Messenger, Video & Calls اندروید جدید
Tango Messenger, Video & Calls l Version:3.5.79673 | Size: 24.3MB
Developers: Tango | Language:English

Tango allows you to easily connect with friends & family or make new friends. Make video & voice calls, send text messages, play games, send music messages powered by Spotify and more all for free. Join over 200M people around the world using Tango as their #1 social messaging and entertainment app. Easy to use – No login & password – create an account in seconds – Automatically finds your friends using Tango – Calls & messages work just like they do on your phone – Works across most smartphones, tablets, & PCs – Great quality on 3G, 4G, and Wi-Fi Fun to use – High quality video and voice calls – 1 to 1 and Group Chat with up to 50 friends – Personalize your profile with status updates & photos – Easily find friends, make new friends nearby or find people you may know – Listen & share songs clips powered by Spotify – Challenge friends, send gifts, and climb leaderboards in “recommended games” – Edit your photos & share with friends – Find all your pictures & videos in a central photo gallery – Personalize your calls & messages with fun animations – Play a mini-game or share photos during a call Free to use – All video & phone calls & messages are free & don’t use your minutes – Messages are free & don’t use your SMS plan – Free video calls, voice calls & messages internationally
e8cb4  1395660784 com.sgiggle.production v3.2.66325 63 en us normal 4 دانلود Tango Messenger, Video & Calls اندروید جدید
d6225  1395660761 com.sgiggle.production v3.2.66325 63 en us normal 3 دانلود Tango Messenger, Video & Calls اندروید جدید
906f6  1395660706 com.sgiggle.production v3.2.66325 63 en us normal 2 دانلود Tango Messenger, Video & Calls اندروید جدید
Click to FREE Download

 دانلود Tango Messenger, Video & Calls اندروید جدید