دانلود Xender – Flash Transfer اندروید جدید 2019

Xender - فلش ل انتقال نسخه: 1.5.0117 | حجم: 6.3MBتوسعه دهندگان: Xender | زبان: انگلیسی وانجمنXender –

نرم افزار Xender: File Transfer, Sharing یکی از بهترین نرم افزار های انتقال فایل با وایرلس بین دستگاه های هوشمند است.

5766854 443 دانلود Xender   Flash Transfer اندروید جدید 2019

 

4497934 319 دانلود Xender   Flash Transfer اندروید جدید 2019

 

4497933 600 دانلود Xender   Flash Transfer اندروید جدید 2019